Klauzula informacyjna

Diamond

Dental Clinic

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów firmy „DIAMOND DENTAL CLINIC” z siedzibą w Bełchatowie


Drogi Pacjencie,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marta Pakuła - właściciel firmy „DIAMOND DENTAL CLINIC” z siedzibą w Bełchatowie, zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres 97-400 Bełchatów, ul. Energetyków 10 lub info@diamonddental.clinic oraz telefonując pod numer 530-907-590.

Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniam danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa - Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizowane są wskazane powyżej cele.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kontakt

Sprawdź jak do nas dojechać

Dane kontaktoweDiamond Dental Clinic
 
ul. Energetyków 10
97-400 Bełchatów
Polska
 
Tel.: (+48) 530 907 590

Adres Email: diamonddental.belchatow@gmail.com


Poniedziałek - piątek : 9:00 do 19:00

Wyślij do nas wiadomość

Dane osobowe podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. KLAUZULA INFORMACYJNA

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.